Fokus på sprog - daginstitutioners indsatser for treårige

19-08-2010

Siden 2007 har kommunerne været forpligtet til at tilbyde alle treårige en sprogvurdering og opfølgende sprogindsats ved behov. EVA har undersøgt, hvordan arbejdet med de opfølgende sprogindsatser tilrettelægges og gennemføres i en række daginstitutioner, og hvordan indsatserne virker.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 78-87-7958-576-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn