Frafaldsundersøgelser på professionsbacheloruddannelserne

20-04-2010

Få inspiration til, hvordan I som professionshøjskole kan nedbringe frafald på uddannelserne. Kataloget giver input til, hvordan I kan undersøge jeres frafald og årsagerne til det, og hvordan I kan bruge de undersøgelser, I allerede har lavet, til at styrke indsatsen mod frafald.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7958-595-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse