Undervisningsmidler i folkeskolen

05-10-2009

I Danmark er der ikke fastsat centrale krav til udviklingen af undervisningsmidler. Skolerne og lærerne vælger selv, hvilke midler de vil bruge i undervisningen. EVA har undersøgt folkeskolelærernes valg og brug af undervisningsmidler.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN:  978-87-7958-553-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

En del af:

Undervisningsmidler

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole