Undervisningsmidler

Hvordan arbejder lærere med at udvælge og anvende undervisningsmidler, når de tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisning i folkeskolen.

Rapport

Undervisningsmidler i folkeskolen

I Danmark er der ikke fastsat centrale krav til udviklingen af undervisningsmidler. Skolerne og lærerne vælger selv, hvilke midler de vil bruge i undervisningen. EVA har undersøgt folkeskolelærernes valg og brug af undervisningsmidler.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Udgivelser om Undervisningsmidler