Kompetencevurderinger på erhvervsuddannelserne

23-10-2009

Alle erhvervsfaglige uddannelser har siden 2003 skullet vurdere elevernes almene og faglige kompetencer ved studiestart. Realkompetencevurderingen skal sikre, at uddannelsesforløbet tilpasses den enkelte elev. EVA har undersøgt, hvordan erhvervsuddannelserne gennemfører og bruger realkompetencevurderinger.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-533-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse