RKV og uddannelsesplaner

Hvis man er over 25, når man starter på en erhvervsuddannelse, skal man have en realkompetencevurdering, en RKV. Her vurderer erhvervsskolen elevens samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, de søger ind på. Resultatet har betydning for, hvordan uddannelsesforløbet kommer til at se ud.

Rapport

Kompetencevurderinger på erhvervsuddannelserne

Alle erhvervsfaglige uddannelser har siden 2003 skullet vurdere elevernes almene og faglige kompetencer ved studiestart. Realkompetencevurderingen skal sikre, at uddannelsesforløbet tilpasses den enkelte elev. EVA har undersøgt, hvordan erhvervsuddannelserne gennemfører og bruger realkompetencevurderinger.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle udgivelser om RKV og uddannelsesplaner