Grundforløbspakker på erhvervsuddannelserne

27-11-2009

Erhvervsskoler har siden 2008 skullet tilbyde såkaldte grundforløbspakker, som er et tilbud til elever, der er uafklarede med, hvad de vil læse, eller som har svage forudsætninger. EVA har undersøgt, hvor udbredt forskellige grundforløbspakker er, og hvilke målgrupper der er for dem.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-534-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse