Mangfoldighed i Dagtilbud

10-05-2009

Bedre gensidig integration og mere ligelig fordeling af børn i dagtilbud i Københavns Kommune. Det er intentionerne bag integrationsprojektet "Mangfoldighed i dagtilbud". EVA har undersøgt, om projektet har levet op til sit formål.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-507-2 (pdf)

Opdragsgiver: Københavns Kommune

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn