Særlige ressourcepersoner i folkeskolen

01-02-2009

EVA har undersøgt, hvilken rolle særlige ressourcepersoner har i folkeskolen, dvs. lærere med en specialviden om et særligt område, fx læsevejledere, AKT-vejledere og it-vejledere. Vi sætter spot på nogle af deres dilemmaer og udfordringer, fx hvordan opnår de en hensigtsmæssig position på skolen?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-559-1 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole