It i skolen - Undersøgelse af erfaringer og perspektiver

14-08-2009

It skal være en faglig løftestang og højne kvaliteten i undervisningen i folkeskolen. EVA har undersøgt, hvordan skoler og kommuner anvender it pædagogisk og organisatorisk. Vi har stillet skarpt på, hvilket udbytte elever, lærere, skolernes ledelse, forældrene og andre aktører oplever, at it har i skolen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-532-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole