Gymnasiereformen på hhx, htx og stx

14-08-2009

I sommeren 2008 afslutter de første kuld af hhx-, htx- og stx-dimittender deres uddannelse efter gymnasiereformen i 2005. EVA har undersøgt de nyskabelser, reformen har medført, og hvilke udfordringer uddannelserne har haft med at implementere reformen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-498-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse