Meritbegrebet og realkompetence i de erhvervsfaglige uddannelser

25-11-2008

EVA har lavet en forundersøgelse, der skal danne grundlag for design og formulering af spørgsmål til EVA's evaluering af kompetencevurderinger i de erhvervsfaglige uddannelser. Vi kigger blandt andet på de praksisser og problemstillinger, der gør sig gældende på området.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 978-87-7958-471-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse