Internal Quality Assurance and the European Standards and Guidelines

07-07-2008

The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education call for agencies to have internal quality assurance (IQA) procedures in place. Theese procedures help to demonstrate to stakeholders that agencies are serious in wishing to improve their own performance. Having procedures on paper is one thing. Successful implementation of procedural improvements in agencies, regardless of their size, is the real challenge.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse