Internationale uddannelser

Kvaliteten af videregående uddannelser er vigtig, og EVA har lavet en række kvalitetsmålinger af uddannelser, ligesom vi har udviklet redskaber til at måle kvaliteten. Her finder du vores udgivelser om kvaliteten på internationale uddannelser.

Redskab

Kvalitet i transnationale uddannelser

Erhvervsakademier og professionshøjskoler har fra 2009 fået lovhjemmel til at etablere sig som udbydere af danske uddannelser i udlandet. EVA har udarbejdet en guide med fem anbefalinger til erhvervsakademier og professionshøjskoler, der vil udbyde danske uddannelser i udlandet eller udenlandske uddannelser herhjemme.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om internationale uddannelser