Tilgange til udvikling af dagtilbud

14-01-2008

EVA gennemfører fra 2007 til 2009 en evaluering af puljen "Bedre kvalitet i dagtilbud”. Denne delrapport er den første afrapportering i et treårigt evalueringsforløb. Vi har afdækket en række udviklingsprojekters fælles træk og faglige hypoteser om, hvordan kvalitet i dagtilbud kan forbedres.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 978-87-7958-441-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Redskab

Brug af faglig viden i den pædagogiske praksis

En del af:

Faglig ledelse

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn