Måling af sproglig udvikling 2008

21-08-2008

EVA har kortlagt, hvor langt kommunerne er nået med at implementere de lovbestemte sprogvurderinger af treårige i slutningen af 2008. Vi ser bl.a. på, hvilke kommuner der er kommet i gang, hvem gennemfører vurderingerne, og hvordan følger kommunerne op.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 978-87-7858-492-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn