Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen – inspiration til skoleledelser og lærere

08-09-2007

Hæftet samler de vigtigste resultater og anbefalinger til skoleledere og lærere fra evalueringen af tosprogede elever i folkeskolen. Vi håber, at hæftet kan inspirere landets skoler i det videre arbejde med undervisningen af tosprogede elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Tosprogede elever

Thomas Rørbeck Nørreby
Chefkonsulent
Grundskole