Sociologi og socialvidenskab

30-10-2007

EVA har undersøgt kvaliteten af sociologi- og socialvidenskabsuddannelserne på Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 978-87-7958-366-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse