Vejledning om valg af uddannelse og erhverv

29-11-2007

Der blev indført nye organisatoriske rammer og nationale mål for vejledningen af unges valg af uddannelse og erhverv som led i en reform i 2004. EVA har undersøgt, hvorvidt vejledningsindsatsen lever op til de nationale mål efter reformen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 87-7958-360-1 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse