European Centre for Minority Issues

15-05-2007

EVA har evalueret det dansk-tyske forskningscenter European Centre for Minority Issues (ECMI), der dokumenterer, rådgiver og forsker i mindretalsspørgsmål i Europa. Vi har stillet skarpt på centrets forskning, konfliktløsning og rådgivning og dokumentation.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 978-87-7958-418-1

Opdragsgiver: Videnskabsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse