Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

01-02-2007

Folkeskolerne tilrettelægger i stigende grad specialundervisningen, så den foregår som en integreret del af den samlede undervisning. EVA under undersøgt, hvordan specialundervisningen spiller sammen med normalundervisningen i folkeskolen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 978-87-7958-427-3 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Specialundervisning

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole