Sprogvurderinger af 3-årige - erfaringer og perspektiver

23-08-2007

Få inspiration til, hvordan I som kommune kan foretage sprogvurderinger i dagtilbud. Hæftet formidler konkrete erfaringer fra fem kommuner, der har tilbudt sprogvurderinger i flere år – altså længe før det blev lovpligtigt.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 978-87-7958-432-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn