Improving Teaching and Learning for Adults - The Danish Report

27-09-2006

Projektet belyser OECD-landenes praksis inden for grundlæggende voksenuddannelse ved at finde og beskrive gode eksempler på, hvordan løbende evaluering kan bruges til at forbedre og udvikle grundlæggende undervisning for voksne i læsning, skrivning, regning mv.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse