Matematik på mellemtrinnet – Kort om evalueringen

02-10-2006

Folderen indeholder nogle af de centrale fokuspunkter og anbefalinger fra evalueringsrapporten. Den vil således kunne anvendes i arbejdet med at udvikle kvaliteten af matematik i grundskolen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-304-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Matematik

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole