Matematik

Formålet med evalueringen er at belyse den pædagogiske praksis, når faghæftets mål bliver omsat til matematikundervisning, og at vurdere lærernes og skolernes indsatser for at udvikle elevernes funktionelle matematikfærdigheder.

Rapport

Matematik på grundskolens mellemtrin - Skolernes arbejde med at udvikle elevernes matematikkompetencer

Evalueringen vurderer arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer i grundskolen med særlig fokus på mellemtrinnet. Den afdækker skolernes arbejde for at omsætte bestemmelserne om matematik i Fælles Mål til konkret undervisning og til kompetencer hos børnene.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Udgivelser om Matematik