Matematik på grundskolens mellemtrin - Skolernes arbejde med at udvikle elevernes matematikkompetencer

02-10-2006

Evalueringen vurderer arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer i grundskolen med særlig fokus på mellemtrinnet. Den afdækker skolernes arbejde for at omsætte bestemmelserne om matematik i Fælles Mål til konkret undervisning og til kompetencer hos børnene.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-297-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Matematik

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole