Evaluering af AspIT - Evaluering af proces og aktiviteter i AspIT-projektets første halvår

27-10-2006

AspIT er et udviklingsprojekt, der skal munde ud i en it-uddannelse for unge med Aspergers syndrom. EVA har undersøgt projekthåndteringen og de foreløbige resultater i projektets første halvår. Vi peger på vigtige forhold og prioriteringer i det videre projektforløb.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-282-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

AspIT

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse