Praktik i professionsbacheloruddannelser

11-07-2006

Professionsbacheloruddannelser gennemgår en akkrediteringsproces. Et af de centrale kriterier i akkrediteringen handler om uddannelsernes praktik. EVA har undersøgt de udfordringer, der er forbundet med forberedelse, afholdelse og opfølgning på praktik i professionsbacheloruddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-278-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

En del af:

Praktik

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse