Set på tværs - EVA’s evalueringer og undersøgelser inden for treårige gymnasiale uddannelser

05-10-2005

EVA har siden instituttets oprettelse i 1999 gennemført en række undersøgelser på de treårige gymnasiale uddannelser. Denne publikation sammendrager de tværgående temaer i analyser, konklusioner og anbefalinger.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-245-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse