Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium

30-10-2005

Hæftet diskuterer forhold som er vigtige at være opmærksom på i arbejdet med at udvikle og implementere et kvalitetssystem som de almene gymnasier står over for, når gymnasiereformen træder i kraft i august 2005.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-217-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse