Den politifaglige lederuddannelse

06-10-2005

Evalueringen af den politifaglige lederuddannelse er en ækvivalensvurdering rekvireret af Rigspolitiet og gennemført af EVA i perioden marts 2004 til maj 2005.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-221-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

En del af:

Politiuddannelsen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse