Politiuddannelsen

EVA har evalueret den  politifaglige lederuddannelse. Find resultaterne her.

Rapport

Den politifaglige lederuddannelse

Evalueringen af den politifaglige lederuddannelse er en ækvivalensvurdering rekvireret af Rigspolitiet og gennemført af EVA i perioden marts 2004 til maj 2005.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om politiuddannelsen