Kvalitetssikring på erhvervsakademiuddannelserne

10-05-2005

Evalueringen bygger på erfaringerne fra fire institutioner og vurderer de lokale kvalitetssikringssystemer med baggrund i et sæt kriterier for godt kvalitetsarbejde.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-240-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse