CVU-strukturen i andre lande

29-05-2005

Området for mellemlange videregående uddannelser i Danmark har i de seneste fem-ti år været præget af en gennemgribende reformbølge. Mange uddannelser har implementeret en bachelorstruktur, og en række mindre institutioner er slået sammen til færre centre for videregående uddannelser (CVU'er). EVA tegner et overordnet billede af de institutioner, der i Norge, Finland, Nederlandene og Tyskland varetager samme opgaver som de danske CVU'er.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-252-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse