VUC - Avu og enkeltfags-hf

23-06-2005

Rapporten fremlægger evalueringen af almen voksenuddannelse (avu) og enkeltfags-hf på VUC. Evalueringen undersøger blandt andet hvilke kursister, der benytter VUC, hvordan de vurderer undervisningen og hvilken effekt undervisningen har. rapporten har også særlig opmærksomhed på VUC'ernes vejledningsindsats.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-234-6 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse