Engelsk i det danske uddannelsessystem

19-08-2005

EVA har fulgt faget engelsk gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over det gymnasiale niveau til de videregående uddannelser. Vi belyser lærere og underviseres undervisningspraksis og deres forventninger til elevers og studerendes indgangsforudsætninger.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-259-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Engelskundervisning

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse