Engelsk

Elever i grundskolen modtager engelskundervisning fra 1. klassetrin, men en tidlig start på fremmedsprogsundervisningen gør ikke nødvendigvis eleverne bedre til at tale engelsk. Men en række forhold kan styrke elevernes udbytte af engelskundervisningen. Bliv klogere på hvilke her.

Artikel

Early starters: Gør engelskundervisning fra 1. klasse danske børn bedre?

Bliver eleverne egentlig bedre til engelsk af at have engelskundervisning fra 1. klasse? EVA har gennemgået forskning på området.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om Engelsk

Udgivelser om Engelsk