Løbende evaluering

19-10-2004

Projektet beskæftiger sig med løbende evaluering på de treårige gymnasiale uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-177-3 (pdf)

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er delvist lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Denne udgivelse er bestilt og delvist betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse