Det gode pædagogikum

27-05-2004

Som en del af overenskomstresultatet på det (amts)kommunale område i 2002 blev det aftalt at iværksætte projektet "Den gode skole". Der er udpeget 4 temaområder: pædagogikum, ledelse, undervisningsformer og arbejdstilrettelæggelse, der belyses gennem hvert sit delprojekt. Denne rapport handler om delprojektet "Det gode pædagogikum".

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-141-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse