Specialundervisning for voksne

15-05-2003

I evalueringen er der lagt vægt på at gå i dybden på udvalgte områder frem for at forsøge at tegne et samlet billede af amternes undervisningstilbud til forskellige målgrupper.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

ISBN: 87-7958-128-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse