Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

23-07-2003

Formålet med evalueringen er at belyse, hvordan skolerne arbejder med de personlige uddannelsesplaner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

ISBN: 87-7958-115-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse