Engelsk i grundskolen - mål og resultater

01-02-2003

Rapporten fremlægger resultatet af 91 danske grundskolers deltagelse i en international undersøgelse af 9. klasseelevers engelskkundskaber. Undersøgelsen er gennemført parallelt med evalueringen af faget engelsk i grundskolen som er en del af EVA's handlingsplan 2002.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Engelsk

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole