Engelsk i grundskolen - indhold, læring, resultater

01-02-2003

Hæftet her samler konklusioner og anbefalinger fra evalueringen af engelsk i grundskolen, der ser på kvaliteten af den pædagogiske praksis på skolerne og på de rammer og vilkår, der fremmer og hæmmer elevernes indlæring. Hæftet kommer bl.a. ind på temaerne progression, læringsmiljø og vilkår, og det sammenstiller en række tendenser i undervisningen, som evalueringen har identificeret, med resultaterne af en international undersøgelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2003

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Engelsk

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole