Selvevaluering i praksis

16-11-2002

Denne rapport er resultatet af en undersøgelse af brugen af selvevalueringsprincippet i folkeskolen, på det almene gymnasium og erhvervsskolerne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-068-8

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er delvist lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Denne udgivelse er bestilt og delvist betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse