Undervisning i pædagogik - i pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

23-05-2002

Formålet med evalueringen af faget pædagogik i pædagog- og læreruddannelsen har været at evaluere kvaliteten af undervisningen og at synliggøre ligheder mellem og forskelle på pædagogikfaget i de to uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-056-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Pædagoguddannelsen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse