Børnehaveklassen: pædagogisk tænkning og praksis

09-05-2002

Evalueringen tager blandt andet udgangspunkt i de formulerede mål, rammer og vilkår for børnehaveklassen på nationalt, kommunalt og lokalt niveau.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-077-7 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole