Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet

08-06-2002

Evalueringen vurderer, hvordan Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet løser sin opgave som overordnet ansvarlig for de teknisk-naturvidenskabelige institutters og studienævns forskning og uddannelse samt formidling.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-032-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse