Datamatikeruddannelsen

01-06-2002

Reformen af de korte videregående uddannelser i 1999 havde ingen indflydelse på datamatikeruddannelsen. Den står nu foran en reform, og resultaterne fra denne evaluering vil indgå som grundlag for en revision.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2002

ISBN: 87-7958-078-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse