Sammenhænge og samspil - en pilotevaluering af skolevæsenet i Hirtshals

23-11-2001

Evalueringen omfatter Hirtshals seks folkeskoler og børne- og kulturforvaltningen. I evalueringen indgår skolevæsenets selvevaluering, en undersøgelse blandt lærere og forældre samt evalueringsgruppens besøg på skolerne og i forvaltningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2001

ISBN: 87-7958-011-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole