Lokale evalueringer og tiltag

EVA har gennemført en række evalueringer af lokale skolestrukturer eller skolevæsener. 

Rapport

Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur

EVA har undersøgt, hvilken betydning implementeringen af en ny skolestruktur i Lolland Kommune indtil nu har haft for den oplevede kvalitet af undervisningen i kommunens folkeskoler. Evalueringen skal bidrage til at give politikerne et grundlag for at vurdere, om der er behov for justeringer eller ændringer.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Udgivelser om lokale evalueringer og tiltag